اخذ مدرك تحليل گري مالي CFA

در اين بخش مي خواهم تجربه خودم را در زمينه نحوه آمادگي و اخذ گواهي نامه موسسه CFA‌امريكا براي دوستان تشريح كنم. اين مدرك مربوط به حوزه هاي مالي و اقتصادي است كه توسط موسسه مذكور و پس از سه دوره آزمون به شما ارايه مي گردد. من در حال آماده شدن براي آزمون مرحله سوم هستم.

اين مدرك از معنبرترين مدارك بين المللي حوزه مالي و اقتصادي است. بزودي مطالب تكميلي را ارايه مي كنم...

X

Right Click

No right click