سيلابس دوره كامفار (COMFAR III)

 

 زمان‌بندي : 

 • دوره مقدماتي: 3 روز کامل
 • دوره پيشرفته: 3 روز کامل

 

 محتواي دوره:

 

 1. مروري بر مطالعات بازار محصولات طرح سرمايه گذاري
  • برآورد تقاضاي قابل تامين بازار
   • برآورد روند عرضه و تقاضاي گذشته
   • پيش بيني روند عرضه و تقاضاي آينده
  • تعيين بازار هدف محصولات و خدمات(Target market)
   • برآورد تيراژ توليد و فروش
   • برآورد قيمت فروش محصولات
  • معرفي نرم افزار Marketing Plan pro
 2. مروري بر مطالعات فني محصولات طرح سرمايه گذاري
  • مكان‌يابي ( محل اجراي طرح )
  • انتخاب ظرفيت طرح
  • انتخاب تكنولوژي
  • مشخصات فني طرح
  • روش هاي مطالعات سناريوهاي تصميم گيري
 3. آشنائي با ساختار نرم افزار COMFAR III
  • معرفي استاندارد امکان سنجي يونيدو
  • معرفي ورژنهاي مختلف نرم افزار COMFAR III
  • معرفي نرم افزارهاي رقيب COMFAR III
 4. ورود اطلاعات در نرم افزار COMFAR III
  • تعيين نوع هزينه ها در نرم‌افزار COMFAR III
   • ثابت-متغير
   • مستقيم-غيرمستقيم
  • تعيين روشهاي استهلاک در نرم‌افزار COMFAR III
   • روش ها: خطي - نزولي - مجموع سنوات
   • بررسي اثر استهلاک بر نتايج طرح
  • تعيين ماليات، ذخاير استهلاک و سرمايه گذاري در نرم‌افزار COMFAR III
  • تعيين نرخ تنزيل(Discounting rate, MARR) و مفاهيم و تعابير آن
  • تعيين نرخ سرمايه گذاري مجدد و نرخ استقراض در نرم‌افزار COMFAR III
  • تکميل جداول زمين، ابنيه و کارهاي عمراني
   • تسطيح زمين، ديوار کشي و محوطه سازي
   • ساختمان هاي اداري، پشتيباني و توليدي
  • تکميل جداول ماشين آلات و تجهيزات
   • ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي
   • ماشين آلات و تجهيزات پشتيباني توليد
   • تاسيسات و يوتيليتي کل کارخانه
   • تجهيزات جانبي(اثاثه اداري، وسايط نقليه، ...)
  • تکميل جداول دارائي هاي نا مشهود(مخارج پيش از توليد)
   • مهندسي شامل مطالعات اوليه و طراحي
   • پيمانکاري و مديريت ساخت
   • مجوز ها و انشعابات
   • دانش فني
   • توليد آزمايشي
  • تکميل جداول سرفصلهاي توليدي به تفکيک محصولات
   • مواد اوليه و ملزومات مصرفي کارخانه
   • انرژي ها و يوتيليتي هاي مصرفي
   • هزينه هاي تعميرات و نگهداري
   • نيروي کار مورد نياز واحدهاي توليدو پشتيباني و ستادي
   • هزينه هاي سربارکارخانه
   • هزينه هاي سربار اداري(ستادي)
   • حق الامتيازها
   • نيروي انساني واحدهاي‌بازاريابي، فروش‌و‌خدمات‌پس‌از‌فروش
   • هزينه هاي سربار فروش
   • ...
  • تکميل جدول سرمايه در گردش Working Capital با نرم‌افزار COMFAR III
   • موجودي کالا
   • حسابهاي دريافتني
   • موجودي نقد
   • حسابهاي پرداختني
 1. گزارش گيري نتايج در نرم افزار COMFAR III
  • برآورد هزينه هاي طرح با نرم‌افزار COMFAR III
   • هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
   • هزينه هاي سرمايه گذاري قبل از توليد
   • هزينه هاي توليد
 • برآورد سرمايه در گردش طرح
 • محاسبات جريانات نقدينگي (Cash flow Projection) در نرم‌افزار COMFAR III
 • محاسبه شاخص‌هاي ارزيابي مالي طرح با نرم‌افزار COMFAR III
   • خالص ارزش فعلي (NPV)
   • نسبت خالص ارزش فعلي (NPVratio)
   • نرخ بازده داخلي (IRR)
   • نرخ بازده داخلي تعديل شده (MIRR)
   • شاخص هاي کوتاه مدت (short NPV-short IRR)
   • دوره بازگشت سرمايه عادي (NPP)
   • دوره بازگشت سرمايه دايناميک (DPP)
   • تحليل نقطه سر به سر (BEP)
   • نسبت بهره وري(PI)
   • نسبت هزينه-فايده(BCR)
   • نرخ بازگشت سرمايه(ROI)
   • نرخ بازده سرمايه(ROR)
   • خالص ارزش فعلي تعديل شده(APV)
 • پيش بيني صورت هاي مالي در نرم‌افزار COMFAR III
  • صورت سود و زيان
  • ترازنامه
 • پيش بيني قيمت تمام شده محصولات در نرم‌افزار COMFAR III
 • تخصيص هزينه ها و هزينه يابي طرح هاي چند محصولي (Cost Allocation) در نرم‌افزار COMFAR III
 • بررسي اثر تورم و افزايش قيمتها(Escalation) با نرم‌افزار COMFAR III
 • ارزيابي مجدد دارائي ها(Revaluation of Fixed Assets) با نرم‌افزار COMFAR III
 • مطالعات منابع تامين مالي با نرم‌افزار COMFAR III
  • محاسبه جريان تامين مالي مورد نياز طرح
  • وام
   • روشهاي وام(اقساط مساوي-سالواره-قراردادي)
   • بهره سرمايه اي شده
  • سرمايه پرخطر(محاسبه حداقل مورد نياز آورده صاحبان سهام)
  • محاسبه شاخصهاي استقراض IRRe، NPVe
 • ارزيابي سناريوي شرکاي سرمايه‌گذاري(Joint Venture) با نرم‌افزار COMFAR III
 • تحليل مراکز هزينه(Cost Center) در نرم‌افزار COMFAR III
 • مدل‌هاي ارزيابي موجودي ها(Stock model) در نرم‌افزار COMFAR III
 • بررسي طرح هاي توسعه اي با نرم‌افزار COMFAR III
 • روش دلتاي قيمتي
 • سرمايه گذاري بهسازي و نوسازي(Expansion/Rehabilitation) در نرم‌افزار COMFAR III
 • روش توسعه پاک/کاربرد مشارکتي(CDM/JI) در نرم‌افزار COMFAR III

 

 1. مطالعات اقتصادي(مطالعات ملي و اجتماعي) در COMFAR III
  • مطالعات ارزش افزوده(Value-Added) با نرم‌افزار COMFAR III
  • اثرات تسعير نرخ هاي ارز با نرم‌افزار COMFAR III
  • محاسبه مقادير ارزبري و ارزآوري طرح در نرم‌افزار COMFAR III
  • بررسي اثرات اشتغال زائي طرح با نرم‌افزار COMFAR III
  • محاسبه EIRR و ENPV با نرم‌افزار COMFAR III
  • معرفي آناليز قيمت سايه (Shadow price) با نرم‌افزار COMFAR III

 

 1. تحليل حساسيت پارامتريک و آناليز ريسک در نرم افزار COMFAR III
  • تحيليل حساسيت IRR به تغيير در جريانات نقدينگي طرح
  • تحليل حساسيت NPV به تغيير در جريانات نقدينگي طرح
  • تحليل حساسيت طرح با استفاده از ابزارهاي گرافيکي COMFAR III
  • مطالعات خوش بينانه و بدبينانه در COMFAR III
  • معرفي نرم افزار Primavera Risk analysis

 

 1. جمع بندي و نتيجه گيري
  • ايجاد سنارويهاي سرمايه گذاري با COMFAR III
  • مقايسه و انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري با COMFAR III
  • آزمون مقايسه طرح ها با نرم‌افزار COMFAR III
  • انجام چند نمونه واقعي پروژه هاي سرمايه گذاري در محيط نرم افزار COMFAR III
  • بررسي ساختار طرح تجاري(Business plan)
  • معرفي نرم افزار Business Plan pro
X

Right Click

No right click