تهيه طرح هاي تجاري(Business Plan)

دوره آموزشي تهيه طرح هاي تجاري(Business Plan) مطابق با الگوهاي بانكي و سازماني

 

زمان :‌3 روز (24 ساعت)

 

بررسي الگوهاي بانكي در خصوص تدوين طرح توجيهي
 • بررسي الگوي بانك صنعت و معدن، كشاورزي، ملي و ساير بانكهاي عامل
 • آشنايي با فرآيند اعتبارسنجي گزارشات توجيهي
 • آشنايي با فرآيند نظارت بر اجراي طرح سرمايه گذاري
 • بررسي ديدگاه هاي بانكي در خصوص توجيه پذير طرح هاي سرمايه گذاري

آشنايي با فرآيند جمع آوري داده ها و محاسبات
 • روشهاي برآورد تيراژ توليد و فروش محصولات و خدمات
 • روشهاي قيمت گذاري محصولات و خدمات
 • روشهاي برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت و مخارج پيش از توليد
 • روشهاي برآورد هزينه هاي جاري و عملياتي طرح
 • روشهاي محاسبه هزينه استهلاك و سرمايه درگردش مورد نياز طرح
 • روشهاي محاسبه وام و استقراض
 • طراحي جداول جريانات نقدينگي طرح
 • محاسبه شاخص هاي مالي و اقتصادي
 • پيش بيني صورتهاي مالي از جمله سود و زيان طرح
 • تحليل حساسيت پارامتريك سرمايه گذاري
 • آشنايي با نحوه تبديل اطلاعات به گزارش طرح توجيهي
 • بررسي چند نمونه طرح توجيهي واقعي
 • انجام چند مورد كاوي جهت تدوين طرح توجيهي در كارگاه آموزشي
 • آشنايي با روشهاي مدلسازي طرح تجاري در نرم افزار MS Excel

اهداف دوره :  

آشنايي با ساختار گزارش طرح تجاري(توجيهي)
آشنايي با الگوهاي بانكي در خصوص تدوين طرح توجيهي
آشنايي با مفاهيم و تكنيكهاي جمع آوري اطلاعات و محاسبات مربوط به تدوين طرح توجيهي
آشنايي با نحوه طراحي طرح تجاري در نرم افزار Excel

X

Right Click

No right click