PMP

تور آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه ای PMP

 

 

اهداف دوره ترکیبی:

 • آشنائی با محتوای استاندارد PMBOK و جاری سازی عملی آن در سازمان
 • آشنائی با حوزه های دانش مدیریت پروژه های EPC
 • آشنائی با مفاهیم استاندارد PMBOK با محوریت نیازمندی های آزمون PMP
 • آشنائي با مجموعه لغات تخصصي (انگليسي) آزمون PMP و ارتقاء سطح زبان تخصصي مديريت پروژه
 • آمادگی کامل فراگیران جهت اخذ گواهی نامه PMP

 

معرفی دوره:

در دوره مدیریت پروژه، تمامی حوزه های دانش مدیریت پروژه استاندارد PMBOK بهمراه ترکیبی از کارگاه های عملی و معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه تشریح می گردد. در این دوره مفاهیم و موضوعات بر مبنای نیازمندیهای آموزشی دوره آمادگی جهت آزمون مدیریت پروژه حرفه ای PMP به فراگیران منتقل می شود. در این دوره همچنین مروری بر الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK نیز انجام می پذیرد که در پروژه های EPC کاربرد فراوانی دارد.

در دوره آمادگی آزمون PMP، با بهره گیری از موضوعات دوره نخست و بر اساس متدلوژی آموزشی "ریتا" حوزه های دانش مدیریت پروژه استاندارد با دیدگاهی حرفه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. "اخلاق حرفه ای" مدیریت پروژه موسسه PMI تم اصلی سوالات آزمون می باشد که محور مطالب دوره دوم خواهد بود. کارگاه های آموزشی به تفکیک حوزه های دانش نه گانه اجرا شده و در انتهای هر کارگاه مجموعه ای از تست ها به همراه نکات تست زنی آزمون PMP، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین چند مرحله آزمون شبیه سازی شده PMP بهمراه جلسات نقد و بررسی و تعیین سطح فراگیران برگزار می گردد. در طول دوره اطلاعات مربوط به فرایند ثبت نام و آزمون نیز برای فراگیران تشریح خواهد شد.

در اين دوره در خلال آموزش مفاهيم مديريت پروژه حرفه‌اي، سعي بر آن است تا به موازات، زبان انگليسي تخصصي نيز با ابزارهاي مختلف به فراگيران آموزش داده شود. با گردآوري لغات تخصصي استاندارد PMBOK و آزمون PMP و ايجاد دوره‌هاي خودخوان و مرور لغات و تاحدودي گرامر در طي دوره هاي آموزشي، اين امکان بوجود مي‌آيد که به مرور زمان، فراگير با زبان تخصصي مديريت پروژه نيز آشنا گردد.

 

بخش‌بندي دوره ترکیبی:

 1. دوره 6 روزه آشنائي کامل با استاندارد PMBOK و مرور استانداردهاي الحاقي (مي تواند مجزا ارائه گردد)
 2. دوره خودخوان (Self-Study Plan)
 3. آزمون تعيين سطح ورود به دوره PMP
 4. دوره 6 روزه آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه ای PMP
 5. مجموعه دوره هاي خودخوان (Self-Study Plan)
 6. برگزاري چند دوره آزمون‌هاي شبيه سازي شده PMP (انگليسي)
 7. تعيين سطح نهائي فراگيران

 

محتوای دوره ترکیبی:

دوره مدیریت پرو‍ژه بر اساس استاندارد PMBOK :

 1. مفاهيم مديريت پروژه
  • خصوصيات پروژه
  • شايستگي هاي مديريت پروژه
  • چرخه عمر پروژه
  • ساختارهاي سازماني پروژه
   • وظيفه اي
   • پروژه اي
   • ماتريسي
  • شناخت دارائي هاي فرآيندي سازمان در حوزه پروژه
  • راهبري پروژه : Project Governance
  • سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پروژه
  • آشنائي با انواع نرم افزارهاي مديريت پروژه
   • Primavera; Pertmaster; Expedition; MSP; …
  • چارچوب استاندارد PMBOK 2008
   • حوزه هاي دانش
   • گروه فرآيندها
   • فرآيندها
 1. حوزه هاي دانش مديريت پروژه
  • مديريت يکپارچگي
   • امکانسنجي طرح هاي سرمايه گذاري(Feasibility Study)
   • مرور روش هاي انتخاب پروژه
  • Benefit Measurement Methods
  • Constrained Optimization Methods
   • تعريف "طرح تجاري" : Business Plan
  • منشور پروژه
  • محدوديت هاي سه گانه
  • تعريف اهداف پروژه
  • تهيه برنامه مديريت پروژه
  • خطوط مبناي برنامه ريزي : Baselines
  • کنترل يکپارچه تغييرات
  • سيستم مديريت پيکره بندي
  • فرآيند اختتام پروژه
  • مديريت محدود پروژه
  • تبيين نيازمندي هاي پروژه
  • ساختار شکست پروژه : WBS
  • اقلام قابل تحويل : Deliverables
  • تجزيه احجام کاري
  • تدوين خط مبناي محدوده پروژه : Scope Baseline
  • فرآيند کنترل محدوده پروژه
  • مديريت زمان پروژه
  • روش هاي تخمين پارامتريک و قياسي زمان
  • روش تخمين سه نقطه اي
  • محاسبه ذخاير احتياطي
  • روش هاي آناليز شبکه زمانبندي
   • PERT
   • CPM
   • CCM
   • Resource leveling
   • What-if Scenario Analysis
   • Schedule Compression
  • Crashing
  • Fast Tracking
   • روش برنامه ريزي غلطان : Rolling wave Planning
   • روشBottom-up
   • تهيه برنامه زمانبندي : Time Baseline
    • Schedule Plan
    • S-Curve
   • فرآيند کنترل زمان پروژه
   • مديريت هزينه پروژه
   • روش هاي تخمين هزينه
   • جريانات نقدينگي پروژه : Cash Flow
   • مديريت ارزش حاصله : Earned Value Management
   • مديريت منابع تامين مالي پروژه : Funding
   • هزينه يابي چرخه عمر پروژه
   • مهندسي ارزش : Value Engineering
   • خط مبناي هزينه پروژه : Cost Baseline
   • فرآيند کنترل هزينه پروژ
   • مديريت کيفيت پروژه
   • آناليز هزينه-منفعت
   • هزينه هاي کيفيت (COQ)
   • بررسي ابزار مديريت کيفيت
   • تدوين برنامه توسعه فرآيندهاي پروژه
   • کنترل و تضمين کيفيت پروژه QA / QC
   • مفهوم Gold Plating
   • مديريت منابع انساني پروژه
   • انواع تم هاي رهبري
   • انواع نقش هاي مدير پروژه
    • دانش
    • توسعه و ارتقاء
    • فردي
   • ابزارهاي قدرت مدير پروژه در سازمان
   • برنامه ريزي منابع پروژه
   • ساختاربندي منايع انساني پروژه : OBS
   • ابزارهاي مديريت منابع انساني
   • مديريت تناقضات : Conflict Management
    • Confronting
    • Compromising
    • Withdrawal
    • Smoothing
    • Forcing
   • تئوري هاي انگيزش در کارکنان
   • مديريت ارتباطات پروژه
   • شناسائي و مديريت ذينفعان پروژه
   • بررسي مدل هاي ارتباطي
   • روش هاي برقراري ارتباطات اطلاعاتي
   • تدوين سيستم تدوين و انتشار گزارشات پروژه
   • مديريت ريسک پروژه
   • ابزارهاي شناسائي ريسک
   • تدوين ماتريس احتمال و اثر ريسک هاي پروژه
   • ارزيابي کيفي ريسک پروژه
   • ارزيابي کمي ريسک پروژه (روشها:)
    • آناليز حساسيت
    • روش ارزش پولي مورد انتظار (EMV)
    • مدل سازي و شبيه سازي ريسک ها
    • تکنيکMonte Carlo
   • استراتژي هاي پاسخ به ريسک
   • مديريت ذخاير احتياطي
   • مديريت تدارکات پروژه
   • مديرت قراردادهاي پروژه
   • تحليل ساخت و خريد (Make-or-Buy) تدارکات پروژه
   • بررسي مدارک مناقصات
    • Request For Proposal
    • Invitation For Bid
    • Request For Quotation
   • انواع قراردادها
    • Fixed-price(lump-sum)
    • Cost-reimbursable(cost-plus)
    • T & M
   • فرآيند برگزاري مناقصات : Bidding
   • ارزيابي پيشنهادات
   • سيستم قيمت گذاري
   • سيستم مديريت تغييرات در قراردادها
   • مديريت ادعا : Claims Administration
   • مديريت ذينفعان پروژه
 1. مديريت پروژه سازماني (OPM)
  • مديريت استراتژيک پروژه ها
  • حوزه هاي OPM
   • Portfolio Management
   • Program Management
   • Project Management
  • مدل ارزيابي بلوغ مديريت پروژه سازماني (OPM3)
  • دفتر مديريت پروژه (PMO)
 2. مروری بر الحاقیه Construction استاندارد PMBOK
  • الحاقیه های حوزه های نه گانه دانش مدیریت پروژه
  • مدیریت محیطی پروژه: Environment management
  • مدیریت ایمنی پروژه:Safety management
  • مدیریت مالی پروژه:Financial management
  • مدیریت ادعای پروژه:Claim management

آمادگی آزمون مدیریت پروژه حرفه ای PMP :

 1. معرفي موسسه PMI
  • بررسي استانداردهاي PMI
  • بررسي گواهي نامه هاي حرفه اي PMI
   • PMP
   • PgMP
   • RMP
   • CAPM
   • SP
   • ACP
 1. معرفی فرآیند اقدام و ثبت نام در آزمون PMP
 2. مطالعه منشور اخلاقی مدیریت پروژه موسسه PMI
 3. بررسی مجموعه نکات و چارچوب آزمون PMP
 4. مطالعه حوزه های دانش مدیریت پروژه بر اساس متد ریتا
 5. برگزاری آزمون های شبیه سازی شده PMP
  • برگزاری آزمون های شبیه سازی شده
  • برگزاری جلسات نقدو بررسی آزمون ها
  • تعیین سطح فراگیران

 

بسته آموزشی دوره ترکیبی:

            کتاب استاندارد PMBOK (نسخه پرینت شده یا الکترونیکی)

            کتاب کمک آموزشی ریتا (نسخه پرینت شده یا الکترونیکی)

            جزوات کمک آموزشی (نسخه پرینت شده)

جزوات و فايلهاي کمک آموزشي لغات تخصصي استاندارد PMBOK و آزمون PMP

            نرم افزار شبیه ساز آزمون PMP

            مراجع تکمیلی شامل استانداردها، فیلم های آموزشی، ... (الکترونیکی)

X

Right Click

No right click