نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدلسازي طرح تجاري با Microsoft Excel نوشته شده توسط Super User 2369
نرم‌افزار COMFAR III نوشته شده توسط Super User 5551
نرم‌افزارهاي طرح تجاري و مطالعات بازار نوشته شده توسط Super User 1536
مطالعات ريسک سرمايه‌گذاري با نرم افزار Risk Analysis نوشته شده توسط Super User 2200
آموزش نرم‌افزار COMFAR III (بخش نخست) نوشته شده توسط Super User 3427
آموزش نرم‌افزار COMFAR III (بخش دوم) نوشته شده توسط Super User 2729
نکاتي در مورد نصب نرم‌افزار COMFAR III نوشته شده توسط Super User 14185
معرفي نرم‌افزار Business plan pro نوشته شده توسط Super User 2084
معرفي نرم‌افزار Marketing plan pro نوشته شده توسط Super User 2233

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

  • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
  • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
  • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
  • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
  • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
  • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
  • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
  • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
  • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
  • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.