استاندارد مديريت طرح و برنامه سازمان PMI

برنامه يا طرح در استانداردهاي PMIبه اينصورت تعريف شده است: پروژه هاي هم خانواده اي که مديريت گروهي آنها نسبت به مديريت منفرد آنها مزاياي بيشتري براي سازمان دارد(مانند مديريت بهينه منابع سازماني). برنامه ممکن است شامل بخشهايي از ساير پروژه هاي غير هم خانواده سازمان نيز باشد. عموما پروژه به يک توليد يک محصول، برنامه به توليد منفعت و نهايتا پرتفوليو به توليد يک نتيجه در سازمان منتهي مي شود که به صورت پيوسته باهم تعامل مي کنند. معمولا تعريف برنامه در سازمانها با مشقت همراه است زيرا در نگاه نخست، اين المان مهم سامانه مديريت پروژه سازماني(OPM) ساختاري شبيه پروژه و پرتفوليو دارد.

بزرگ بودن يک پروژه دليل تعريف آن بعنوان يک برنامه نيست. عموما پروژه منتج به خروجي‌اي مي گردد که اثر آن در سازمان به راحتي قابل تمييز نيست چون پروژه به صورت جزيره اي ديده مي شود. توسعه ظرفيت توليد يک محصول پتروشيمي در يک پلنت، مي تواند يک پروژه محسوب گردد چون محصول آن يک پلنت جديد در کارخانه است اما  چه تاثيري در سودآوري سازمان دارد؟ اين موضوع در حوزه پرتفوليو پايش مي شود.

مثالي ديگر: توليد خودروي ارزان قيمت(رده قيمتي پايين) نمي تواند يک پرتفوليو باشد چون نتيجه استراتژيک اين کار مشخص نيست اما پروژه هم نيست چون محصول آن معين نمي باشد(يعني معلوم نيست که دقيقا چه خطوط توليدي و پشتيباني جهت توليد محصول مورد نظر نياز است چراکه مشخصات محصول هنوز معلوم نيست و ما صرفا عملکرد قابل انتظار از آن را مي دانيم). اين کار يک برنامه است زيرا براي رسيدن به خروجي آن، ممکن است پروژه ها، برنامه ها و فعايتهاي مختلفي انجام پذيرد.

 

 

 

استاندارد مديريت برنامه سازمان PMIدر ويرايش سوم خود نه حوزه دانش را در نظر گرفته است که حوزه هاي ارتباطات، يکپارچگي، تدارکات، کيفيت، ريسک، زمان و محدوده آن با استاندارد PMBOKمشابهت اسمي دارد. اما مديريت مالي و مديريت منابع دو حوزه باقيمانده آن است.

سه ابر فرآيند تعريف، تحويل منافع و اختتام نيز تعريف شده که مجموعا 36 فرآيند را در خود جاي داده است.ابرفرآيند تحويل منافع و بعد از آن تعريف، پر ازدحام ترين ها از نظر تعداد فرايند مي باشند.

 

 • پر رنگ
 • ایتالیک
 • زیرخط
 • ضربه
 • نقل قول
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
   
 

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

 • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
 • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
 • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
 • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
 • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
 • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
 • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
 • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
 • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
 • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.