نرم‌افزارهاي طرح تجاري و مطالعات بازار

 

نرم افزار Business Plan Pro
این نرم افزار به دلیل دارا بودن تمامی ماژول های امكان سنجی از جمله استراتژیك، بازار و مالی، كاربری آسان آن به واسطه interface مناسب، قابلیت بهره گیری از Excel در محاسبات و همچنین Wizard بسیار قوی محبوبیت ویژه ای را كسب نموده است و مبنائی است جهت تهیه طرح های تجاری(Business Plan). قابلیت پیگیری تحقق اهداف طرح سرمایه گذاری پس از تصویب و بهره برداری از آن نیز از قابلیت های دیگر این نرم افزار می باشد.
در آینده مطالب بیشتری را در این خصوص ارائه می کنم.

نرم افزار Marketing Plan Pro
این نرم افزار به دلیل دارا بودن كاربری آسان آن به واسطه interface مناسب، قابلیت بهره گیری از Excel در محاسبات و همچنین Wizard بسیار قوی محبوبیت ویژه ای را كسب نموده است. قابلیت پیگیری تحقق اهداف طرح بازار محصول یا خدمت مورد نظر نیز از قابلیت های دیگر این نرم افزار است. ماژول مطالعات بازار طرح های سرمایه گذاری به صورت کامل در این نرم افزار انجام می گردد.

 

 • پر رنگ
 • ایتالیک
 • زیرخط
 • ضربه
 • نقل قول
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
   
 

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

 • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
 • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
 • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
 • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
 • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
 • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
 • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
 • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
 • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
 • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.