مطالعات ريسک سرمايه‌گذاري با نرم افزار Risk Analysis

رم افزار Primavera Risk Analysisيا Pertmasterیكی از قدرتمندترین ابزارهای مدیریت ریسك در دو حوزه مدیریت پروژه و مدیریت سرمایه گذاری است كه توسطOracle ارائه گردیده است.Primavera Risk Analysisماژولي جداگانه براي مطالعات ريسک سرمايه گذاري دارد که اثر ريسکهاي سرمايه گذاري را بر جذابيت و سودآوري محاسبه مي کند و نهايتا مقادير NPVو IRRطرح سرمايه گذاري را به صورت احتمالي ارائه مي نمايد. البته اين نرم افزار اين توانايي را دارد که همانند نرم افزار COMFARمقاديري قطعي شاخصهاي اقتصاد مهندسي را محاسبه نمايد.

 

 

فرق پروژه با طرح اين است که پروژه صرفا شامل فاز ساخت يک طرح سرمايه گذاري است. به عنوان مثال ساخت يک پالايشگاه نفت را درنظر بگيريد. چهار سال زمان مي برد تا اين پالايشگاه احداث گردد. اين دوره دوره پروژه يا ساخت است و علم مديريت پروژه در اين بخش کاربرد دارد. نرم افزار Primavera Risk Analysisبراي مطالعات ريسک اين بخش قابليتهاي فراواني ارائه مي دهد. اهداف دوره ساخت يا پروژه اجراي پروژه در مدت زمان و بودجه و سطح کيفي مشخص است.

 

 

اما همين پالايشگاه ممکن است عمر مفيدي برابر با بيست سال داشته باشد. طرح سرمايه گذاري هم شامل 4 سال دوره ساخت و هم 20 سال بهره برداري است. علم مديريت سرمايه گذاي با ابزار امکان سنجي بررسي مي کند که آيا سرمايه گذار در 24 سال مذکور از اين سرمايه گذاري منفعت خواهد برد يا خير. Primavera Risk Analysisدر اين بخش نيز ابزار جهت مطالعات ريسک سرمايه گذاري ارائه مي دهد.

 

 

روش مطالعه کمي ريسکها در اين نرم افزار از طريق شبيه سازي مونت کارلو انجام مي پذيرد و خروجيهاي گرافيکي متنوعي از جمله تابع توزيع احتمالي زمان و بودجه اختتامي پروژه را ارائه مي نمايد. ريسکهاي سرمايه گذاري مي توانند عموما ريسکهاي هزينه اي مانند نوسانات قيمتي مواد اوليه جهت توليد محصولات، ريسکهاي درآمدي مانند نوسانات قيمت فروش محصولات و ريسکهاي زماني مانند احتمال تاخير در بهره برداري بموقع از طرح باشد.

 

 

 • پر رنگ
 • ایتالیک
 • زیرخط
 • ضربه
 • نقل قول
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
   
 

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

 • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
 • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
 • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
 • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
 • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
 • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
 • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
 • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
 • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
 • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.