صفحه نخست
صفحه نخست
بازگشت
بازگشت
 


Risk register template.rar

حجم فایل 40.74 KB

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

  • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
  • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
  • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
  • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
  • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
  • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
  • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
  • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
  • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
  • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.