مديريت ريسک پروژه‌ها با نرم افزار Risk Analysis

مدیریت ریسک، برنامه ریزی و کنترل ریسک ها و عدم قطعیت های پیش روی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری، آنالیز فرصت و تهدید جهت اجتناب از خسارات و اکتساب فرصت های قابل پیش بینی و مدیریت پروژه با ابزار مدیریت ریسک در این نرم افزار جمع آوری شده اند که با استانداردPMBOK نیز تطابق دارد. نرم افزار Primavera Risk Analysisيا Pertmasterیكی از قدرتمندترین ابزارهای مدیریت ریسك در دو حوزه مدیریت پروژه و مدیریت سرمایه گذاری است كه توسطOracle ارائه گردیده است.

 

 

شما مي توانيد در اين نرم افزار، برنامه زمانبندي پروژه خود را بواسطه بروز ريسکهاي مختلف به چالش بکشيد تا نهايتا بررسي نمائيد که برنامه زمانبندي و بودجه بندي شما يعني خطوط مبناي زمان و هزينه پروژه تا چه اندازه قابل اعتماد و قابل تحقق هستند.

 

 

همچنين مقادير انحرافات احتمالي زمان و هزينه نيز مشخص مي گردد يعني بودجه و زمان احتياطي و مديريتي(Reserves).

 

 

ريسکهاي زماني مانند تاخير در اجراي فعاليتها، هزنيه اي مانند تفاوت قيمت مصرف منابع، تقويمي مانند تعطيلات ناشي از حوادث طبيعي، شبکه اي مانند ارتباط FSدو فعاليت به صورت احتمالي و امثال آنها در اين نرم افزار قابل نگارش است.  اين مطالعه به روش Quantitativeو بر اساس استاندارد PMBOKانجام مي گردد. البته اين نرم افزار قابليت Qulitative risk analysisرا نيز دارد.

 

 

روش مطالعه کمي ريسکها در اين نرم افزار از طريق شبيه سازي مونت کارلو انجام مي پذيرد و خروجيهاي گرافيکي متنوعي از جمله تابع توزيع احتمالي زمان و بودجه اختتامي پروژه را ارائه مي نمايد.

شايان ذکر است که Primavera Risk Analysisماژولي جداگانه براي مطالعات ريسک سرمايه گذاري نيز دارد که اثر ريسکهاي سرمايه گذاري را بر جذابيت و سودآوري محاسبه مي کند و نهايتا مقادير NPVو IRRطرح سرمايه گذاري را به صورت احتمالي ارائه مي نمايد. البته اين نرم افزار اين توانايي را دارد که همانند نرم افزار COMFARمقاديري قطعي شاخصهاي اقتصاد مهندسي را محاسبه نمايد.

 

 • پر رنگ
 • ایتالیک
 • زیرخط
 • ضربه
 • نقل قول
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
   
 

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

 • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
 • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
 • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
 • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
 • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
 • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
 • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
 • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
 • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
 • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.