بلوغ مديريت پروژه سازماني (OPM3)

استاندارد OPM3  از سري مدل هاي بلوغ مديريت پروژه است که توسط موسسه  PMI به منظور ارزيابي تعالي سازماني مديريت در سه سطح پروژه، طرح و سبد پروژه ارائه گرديده است. اولين ويرايش استاندارد OPM3  توسط طيف بسيار گسترده اي از مشاوران و دست اندرکاران مديريت پروژه در طول يک دوره تقريباً 6 ساله در سال 2003 تدوين گرديده است که در اين مدت 27 مدل بلوغ رايج مورد بررسي قرار گرفته و بيش از 800 داوطلب شاغل در زمينه مديريت پروژه از تمام صنايع و رشته هاي علمي در 35 کشور، فعالانه در تحقيق و شکل گيري استاندارد OPM3  مشارکت داشته اند. به اين لحاظ اين مدل جديد را گامي مهم در ارتقاي سطح حرفه اي و بلوغ سازماني در مديريت پروژه مي دانيم.

 

 

هدف اين استاندارد، ارائه روشي سيستماتيک به سازمانها براي درک مديريت پروژه سازماني و سنجش بلوغ آنها نسبت به مجموعه اي جامع و گسترده از راهکارهاي برتر مديريت تعريف شده است.

 

 

مديريت پروژه سازماني مديريت نظام مند پروژه ها، طرح ها و سبد پروژه ها در راستاي حصول اهداف کلان استراتژيک است. مفهوم مديريت پروژه سازماني بر اين عقيده استوار است که بين توانمندي هاي سازمان در مديريت پروژه، مديريت طرح ها، و مديريت سبد پروژه ها و اثربخشي آن در پياده سازي اهداف استراتژيک يک همبستگي وجود دارد.

 

 

ميزان پرداختن يک سازمان به اين نوع مديريت پروژه، به بلوغ سازماني مديريت پروژه آن سازمان تعبير مي شود. همچنين OPM3 به سازمانهايي که خواهان افزايش بلوغ سازماني مديريت پروژه خود هستند در برنامه ريزي بهبود کمک مي کند.

 

 

نقشه راه اين استاندارد را مي توانيم در جدول زير بيابيم:

 

 

همانند SWOT،در اينجا مي تواند نقاط قوت و ضعف قلمروهاي مديريت پروژه سازماني را به نمايش درآورد. به عنوان مثال همانگونه که از نتايج ارزيابي مثال ذيل مشخص است، سازمان مورد نظر در مسير بلوغ مديريت پروژه خود دو سوم راه را در پيش دارد و بايد بيشترين نقاط ضعف خود را در قلمرو مديريت پرتفوليوي پروژه جستجو نمايد.

 

 

 

ارزيابي بلوغ مديريت پروژه سازماني(OPM3) عموما از طريق خودارزيابي به روش PMIانجام مي پذيرد که اصطلاحا به اين روش SAMمي گويند. سوالاتي که توسط خبرگاه پاسخ داده مي شود و نتايج آن در گرافها نمود پيدا مي کند.

نمونه سوالات SAM:

 

 

 

نمونه نتايج اولين ارزيابي OPM3يک شرکت ايراني:

 

 

 

پس از هر دوره ارزيابي، برنامه ريزي جهت بهبود نقاط ضعف انجام پذيرفته و نهايتا اين پروسه بهبود مستمر، با تجديد ارزيابي SAMبازبيني مي گردد.

در آينده مطالب بيشتري در اين زمينه ارايه خواهم نمود.

 

 • پر رنگ
 • ایتالیک
 • زیرخط
 • ضربه
 • نقل قول
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink:
 
   
 

- كانديداي سطح 2 تحليل گري حرفه اي مالي از موسسه CFA امريكا

- مدرك مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)

دوره هاي آموزشي پيشنهادي

 • تربيت كارشناس حرفه اي امكان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري
 • تربيت كارشناس حرفه اي برنامه ريزي و كنترل پروژه ها (جديد)
 • تربيت مدير حرفه اي مديريت پروژها (جديد)
 • اصول ارزيابي اقتصادي پروژه هاي سرمايه گذاري
 • مدل سازي طرح هاي تجاري در نرم افزار ماكروسافت اكسل
 • مديريت فاز مهندسي پروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسس و اكسل(DCC)
 • كنترل هزينه و مديريت قراردادپروژه هاي EPC در ماكروسافت اكسل
 • امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري با نرم افزار COMFAR
 • مطالعات ريسك طرحهاي سرمايه گذاري با نرم افزار Risk analysis
 • كارگاه آموزشي تدوين طرح هاي توجيهي(BP)

*دوره هاي فوق الذكر به صورت عمومي و داخل سازماني قابل برگزاري مي باشند. جهت اطلاع از زمانبندي دوره هاي عمومي لطفا به سايت موسسه آريانا و يا در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد به بخش "تماس با من" مراجعه نماييد.