گزارشات خروجي كامفار (COMFAR)

در این بخش، مسیر نتایج خروجی و گزارشات نرم افزار کامفار را بررسی می نمائیم. در تصویر زیر مسیر اصلی اکثر گزارشات کامفار دیده می شود. مهمترین گزارشات را از بین ده ها گزارشی که کامفار تولید می کند انتخاب نموده ام. به علت تعدد گزارشات، مسیر یابی نتایج خروجی برای کاربران مشکل آفرین است و تصویر زیر می تواند نقشه راه کاربران  باشد: 

 

عكس شماره 1:

 

 

از چند مسیر مختلف می توان جریان بودجه ریزی پروژه را محاسبه نمود. یکی از مسیر های اصلی در تصویر زیر نمایش داده شده است:

 

عكس شماره 2:

 

مسیر دوم بودجه بندی پروژه در تصویر زیر مشخص شده است. همچنین این جدول می تواند برای انواع مختلف برنامه ریزی ها استفاده شود. این جدول جریان نقدینگی برای محاسبه شاخص های اقتصاد مهندسی به طور مستقیم استفاده نمی گردد:

 

عكس شماره 3:

 

در مسیرهای زیر جداول جریان نقدینگی حاوی شاخص های اقتصاد مهندسی برای سناریو های مختلف بدون وام و با وام منتج می گردند:

 

عكس شماره 4:

 

ریز هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات را از مسیر زیر ردیابی نمائید:

 

عكس شماره 5:

 

پیش بینی صورت سود و زیان و نمودارهای مربوطه را در مسیر زیر پیگیری نمائید:

عكس شماره 6:

 

محاسبات نقطه سر به سر تولید و فروش (Break Even Point : BEP) و نمودارهای مربوطه در مسیر شکل زیر قرار دارد:

 

عكس شماره 7:

 

 

X

Right Click

No right click