نرم‌افزار COMFAR III

سازمان توسعه صنايع ملل متحد (UNIDO)، جهت هدايت سرمايه‌گذاران به سمت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري موفق و جذاب، بالاخص در كشورهاي در حال توسعه كه حجم بالائي از طرح‌هاي توسعه‌اي را تجربه مي‌كنند متدلوژي‌اي را معرفي نموده است که مي‌توان گفت در حال حاضر کاربردي‌ترين روش مطالعات امكان سنجي در نوع خود محسوب مي‌گردد. اين فرآيند در قالب نرم‌افزار COMFARنمود پيدا کرده است و نسخه‌هاي مختلف آن به زبان‌هاي گوناگوني در اختيار جامعه بين‌الملل قرار دارد.

خيل عظيم طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در کشورهاي در حال توسعه همچنانکه مي‌توانند راه‌گشاي پيشرفت اين جوامع باشد اگر هوشمندانه مديريت نگردد آنها را با چالش‌هاي عظيم اقتصادي نيز روبرو خواهد نمود. پيشرفت يک جامعه صنعتي در گرو اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري همسو با اهداف کلان راهبردي آن جامعه مي‌باشد و طرح‌هائي با اين خصيصه را مي‌توان در واژگان دانش امکان‌سنجي، "جذاب" ناميد. شرايطي را تصور نمائيد که يک طرح سرمايه‌گذاري در مطالعات امکان‌سنجي جذاب برآورد گرديده وليکن در عمل اينچنين نباشد و يا بالعکس، طرحي که ماهيتي جذاب داشته و در مطالعات امکان‌سنجي انجام شده، غير جذاب تعبير گردد. حال اگر اين موضوع در يک جامعه صنعتي رو به رشد به شکل فراگير تسري پيدا کند (که تجارب بين‌المللي نشان مي‌دهد اين امر نيز ناممکن نمي‌نمايد) چه آينده‌اي را مي‌توان براي چنين جامعه‌اي متصور بود!.

مطالعات امکان‌سنجي در عين حالي که ابزار بسيار کارآمدي است در صورت بکارگيري ناصحيح از آن، اين قابليت را داراست که به دست‌آوردهاي ناخوشايندي نيز منتج گردد. چگونه مي‌توان از صحت و سقم يک گزارش امکان‌سنجي که داده‌هاي ورودي آن مملو از مقاديري با جنس پيش‌بيني است و در خصوص آينده سخن مي‌گويد اطمينان حاصل نمود؟ آيا راهي جز اجراي کامل طرح سرمايه‌گذاري مورد مطالعه وجود دارد که بتوان با دقت در مورد مفاد و دعاوي مندرج در گزارش امکان‌سنجي آن قضاوت نمود که البته راه حلي است ناممکن و مردود!

بنابراين تنها راهي که براي جلوگيري از بروز چنين شرايطي به ذهن خطور مي‌نمايد ايجاد بستري است که مطالعات امکان‌سنجي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب آن تمامي فرآيندهاي خود، از جمع‌آوري داده‌ها تا آناليز نتايج را در مجرائي صحيح و صحه گذاري شده انجام دهد تا انحرافات و خطاها به حداقل ممکن تنزل يابند. اين مهم نيازمند يک متدلوژي شناخته شده‌اي است که امتحان خود را در جوامع صنعتي ديگر به خوبي ارائه داده باشد.

برخی از قابلیتهای نرم افزار کامفار :
مطالعات مالی (دیدگاه سرمایه گذار)
    برآورد هزینه های طرح
    هزینه های سرمایه گذاری ثابت
    هزینه های سرمایه گذاری قبل از تولید
    هزینه های تولید
    برآورد سرمایه در گردش Working Capital
    بدهی های جاری
    دارائی های جاری
    
    برآورد نرخ هزینه فرصت سرمایه(Opportunity Cost of Capital)
    Cost of Debt
    Cost of Equity
    WACC
    تخصیص هزینه ها و هزینه یابی طرح های چند محصولی (Cost Allocation)
    تورم و افزایش قیمتها(Escalation)
    ارزیابی مجدد دارائی ها(Revaluation of Fixed Assets)
    استهلاک
    روش ها: خطی - نزولی - مجموع سنوات
    بررسی اثر استهلاک بر نتایج طرح
    مالیات، ذخایر استهلاک و سرمایه گذاری
    منابع تامین مالی
    محاسبه جریان تامین مالی مورد نیاز طرح
    وام
•    روشهای وام(اقساط مساوی-سالواره-قراردادی)
•    بهره سرمایه ای شده
    سرمایه پرخطر(محاسبه حداقل مورد نیاز آورده صاحبان سهام)
    مشارکتها(Joint Venture)
    تحلیل مراکز هزینه(Cost Center)
    مدل‌های ارزیابی موجودی ها(Stock model)
    بررسی طرح های توسعه ای
    روش دلتای قیمتی
    سرمایه گذاری بهسازی و نوسازی(Expansion/Rehabilitation)
    روش توسعه پاک/کاربرد مشارکتی
    مدیریت جریان نقدینگی طرح (Funding Limits Reconciliation)
    Bottom-up technique
    Top-Down technique
    محاسبات جریانات نقدینگی (Cash flow Projection)
    بررسی روش های ارزیابی استاتیک و داینامیک
    شاخص‌های ارزیابی مالی طرح
    جریان نقدینگی (CF)
    جریان نقدینگی تنزیل شده (DCF)
    خالص ارزش فعلی (NPV)
    نرخ بازده داخلی (IRR)
    نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
    شاخص های کوتاه مدت (short NPV-short IRR)
    دوره بازگشت سرمایه عادی (NPP)
    دوره بازگشت سرمایه داینامیک (DPP)
    تحلیل نقطه سر به سر (BEP)
    نرخ بازده داخلی عادی (ROR)
    شاخص سود و هزینه(BCR)
    تحلیل هزینه فرصت(Opportunity Cost)
    ارزش افزوده(Value Added)
    شاخص های صورتهای مالی
•    نسبت های نقدینگی
•    نسبت های بدهی
•    نسبت های کارائی
•    نسبت های سودآوری
    پیش بینی صورت های مالی
    صورت سود و زیان
    ترازنامه
مطالعات اقتصادی  (دیدگاه ملی)
    مطالعات ارزش افزوده(Value-Added)
    اثرات تسعیر نرخ های ارز
    اثرات اشتغال زائی طرح
    محاسبه EIRR و ENPV
در آینده مطالب بیشتری را در این خصوص ارائه می کنم.

 

X

Right Click

No right click