مدلسازي طرح تجاري با Microsoft Excel

از نگاه سازمانی(Enterprise)، مدیریت سرمایه‌گذاری سازمان می‌بایست طرح‌هائی را به اجرا گذارد که مطابق با اهداف راهبردی سازمان و دارای جذابیت‌های مورد انتظار سهام‌داران باشد. فرآیندهای ارزیابی و امکانسنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری صرفا به ماژول‌های مطالعات مالی و اقتصادی محدود نمی‌شود بلكه مطالعات استراتژیك، فنی، بازار و ریسك نیز از بخش‌های اصلی این نوع گزارشات هستند كه با یكدیگر در ارتباطند و اصطلاحا طرح تجاری (Business Planیا Business Case) نامیده می‌شود.

به طور کلی سازمان‌ها در کنار کسب‌وکار جاری خود در راستای اهداف راهبردی، به صورت مستمر در حال ایجاد و رشد کسب‌و‌کارهای جدید می‌باشند. این کسب ‌و کارهای نو همان سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای سازمان هستند که به صورت مداوم در سبد سرمایه‌گذاری‌ها (Enterprise Investment Portfolio) و پروژه‌های (Enterprise Project Portfolio) سازمان قرار می‌گیرند.

بنابراین پیش از اقدام به انجام مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری جاری سازمان، باید به فکر ایجاد بستری از فرآیند‌های مستند و مدون جهت مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های سازمان بود. به زبانی دیگر، سازمان ابتدا باید متدلوژی مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های خود را انتخاب و پیاده‌سازی نموده و سپس فرآیندهای آن را به صورت دستورالعمل‌های اجرائی در سطح سازمان جاری سازد تا کیفیت اجرای تمامی فرآیندهای زیر مجموعه ابرفرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری‌های سازمان از جمله فرآیند مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری در چارچوبی مدون تضمین گردد.

ابزارهاي رايانه اي متنوعي در خصوص انجام محاسبات امکان سنجي در اختيار کارشناسان اين حوزه قراردارد که يکي از فراگير ترين آنها نرم افزار Microsoft Excelاست. بله، Excelکه نرم افزار محبوب هر کارشناسي است در حوزه امکان سنجي نيز قابليت هاي فراواني دارد. مي توانم به جرعت بگويم تمام قابليتهايس COMFARرا مي توانيد در اين نرم افزار نيز انجام دهد حتي فراتر از آن! به دوشرط:

1- با مفاهيم امکان سنجي و اصول محاسبات پيشرفته اين حوزه آنچنان که comfarانجام مي دهد آشنا باشيد. يعني کامفار و روشهاي محاسباتي آن را خوب بدانيد.

2-با قابليتهاي متنوع نرم افزار Excelآشنائي حرفه اي داشته باشيد.

من در کتاب امکانسنجي پروژه هاي سرمايه گذاري و تدوين طح تجاري در نرم افزار MS Excelدر ابتدا سعي نموده ام تا خواننده را با قابليتهاي Excelدر حوزه عمومي و تخصصي آشنا کنم و سپس روش امکان سنجي در Excelرا با الگوبرداري از COMFARآموزش دهم. اين مجلد را به صورت خودآموز و همچنين مختصر و مفيد تهيه نموده ام. کتاب مذکور داراي سه بخش اصلي است. بخش نخست با هدف ايجاد آشنائي عمومي و  تخصصي در خصوص بکارگيري نرم‌افزار MS Excelنگارش گرديده است. بخش دوم مروري است بر تئوري‌هاي امکان‌سنجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مطابق با استاندارد يونيدو و بخش سوم با محوريت آموزش نحوه استفاده از نرم‌افزار MS Excelدر امکان‌سنجي مالي و اقتصادي و مدل‌سازي طرح‌هاي تجاري تحرير شده است.

اين کتاب يک راهنماي خودآموز است و خوانندگان کتاب حتي بدون نياز به آشنائي با نرم‌افزار MS Excelمي‌توانند از مطالب آن استفاده نمايند. کتاب جاري حاوي CDهمراهي است که علاوه بر مثالهاي کاربردي مشروح در کتاب، داراي مراجع تکميلي امکان‌سنجي و نرم‌افزارهاي مرتبط از جمله نرم‌افزار کامل COMFARمي‌باشد.

به عنوان مثال نرم افزار COMFARجداول هزينه هاي توليد و سود و زيان و جريان نقدينگي و نمودارهاي نقطه سربه سر و NPVو امثال آنها را همانند مثال زير ارائه مي دهد:

 

 

 

در نرم افزار اکسل نيز همين قابليتها وجود دارد:

 

 

 

 

 

{rscomments on}

X

Right Click

No right click