نرم‌افزارهاي طرح تجاري و مطالعات بازار

 

نرم افزار Business Plan Pro
این نرم افزار به دلیل دارا بودن تمامی ماژول های امكان سنجی از جمله استراتژیك، بازار و مالی، كاربری آسان آن به واسطه interface مناسب، قابلیت بهره گیری از Excel در محاسبات و همچنین Wizard بسیار قوی محبوبیت ویژه ای را كسب نموده است و مبنائی است جهت تهیه طرح های تجاری(Business Plan). قابلیت پیگیری تحقق اهداف طرح سرمایه گذاری پس از تصویب و بهره برداری از آن نیز از قابلیت های دیگر این نرم افزار می باشد.
در آینده مطالب بیشتری را در این خصوص ارائه می کنم.

نرم افزار Marketing Plan Pro
این نرم افزار به دلیل دارا بودن كاربری آسان آن به واسطه interface مناسب، قابلیت بهره گیری از Excel در محاسبات و همچنین Wizard بسیار قوی محبوبیت ویژه ای را كسب نموده است. قابلیت پیگیری تحقق اهداف طرح بازار محصول یا خدمت مورد نظر نیز از قابلیت های دیگر این نرم افزار است. ماژول مطالعات بازار طرح های سرمایه گذاری به صورت کامل در این نرم افزار انجام می گردد.

 

X

Right Click

No right click