علاقه‌مندياتازه‌کار-امکان‌سنجي

به دنبال مکاتبات و تماس های پی در پی شما دوستان دانشجو، فارغ التحصیل،​ جویای کار، عزیزانی که علاقمند به تغییر رشته تخصصی خود در حوزه مدیریت پروژه و امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری هستید و هم چنین کارفرمایان گرامی تصمیم گرفتم بخشی از مطالب سایت را برای راهنمائی شما بزرگواران جهت یافتن موثرترین و سریعترین راه تحقق خواسته هایتان در این موارد اختصاص دهم که به صورت FAQ طراحي شده است و از طريق منوي "مشاوره تخصص" قابل دسترس مي باشد.

براي طرح سوالات خود نيز مي توانيد از طريق لينک  ارتباط با من اقدام نمائيد.


چگونه دانش خود را در حوزه امکان سنجی طرحهای سرمایه گذاری و ارزیابی اقتصادی پروژه ها به عنوان یک علاقه مند ويا تازه کار توسعه دهم؟

منظور از امکان سنجي طرحها(پروژه ها)ي سرمايه گذاري و ارزيابي مالي-اقتصادي پروژه ها دانشي است که در سطح مديريت سازمان ها براي شناسائي، انتخاب و مديريت بهترين فرصتهاي سرمايه گذاري و افزايش ثروت سازمان بکار گرفته مي شود. واحدهاي مديريت ارشد سازمان، مديريت استراتژيک، طرح و برنامه، مالي و اقتصادي و امثال آنها در اين فرايند دخيل هستند. پس از تصميم در خصوص اجراي يک سرمايه گذاري، فرايند مديريت پروژه آغاز مي گردد فلذا اين دو حوزه دانش ارتباط لاينفکي با يکديگر دارند. امکان سنجي يک سرمايه گذاري از جنبه هاي راهبردي، بازار، فني، مالي و اقتصادي، اجتماعي و ريسک مي بايست به نتايج مثبتي برسد قابل اجرا باشد.

اگر شما يکي از ذي نفعان اين فرآيند هستيد يا دانشجو، جوياي کار و يا يک علاقه مند، و تجربه خاصي در اين حوزه نداريد متناسب با نيازتان يکي از روشهاي زير را براي تکميل دانش خود برگزينيد.

 

الف-آشنائي در حد کسب دانش تخصصي :

1-آشنائي با تئوري امکانسنجي پروژه هاي سرمايه گذاري

(دوره هاي ارزيابي اقتصادي پروژه ها+امکان سنجي با نرم افزارهاي Excel يا Comfar يا Business plan pro

يا مدلسازي طرح تجاري با نرم افزار Excel (دوره جامع)

يا آموزش نرم افزار COMFAR (دوره جامع)

يا دوره هاي تربيت کارشناس امکان سنجي

*خودخوان پيشنهاد نمي شود.)

2-آشنائي با آناليز پيشرفته ريسک سرمايه گذاري بهمراه نرم افزار Primavera risk analysis *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

3-آشنائي با مطالعات بازار سرمايه گذاري (دوره هاي تربيت کارشناس امکان سنجي يا مطالعات بازار يا نرم افزارهاي Business plan pro يا marketing plan pro)

4-آشنائي با مديريت پورتفوليوي پروژه ها (دوره هاي آموزش استاندارد مديريت پورتفوليوي پروژه هاي PMI يا دوره مديريت پروژه سازماني OPM يا ارزيابي بلوغ سازماني يا مديريت استراتژيک پروژه ها) *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

 

الف-آشنائي در حد کسب دانش عمومي :

1-آشنائي با تئوري امکانسنجي پروژه هاي سرمايه گذاري (دوره هاي ارزيابي اقتصادي پروژه ها يا مدلسازي طرح تجاري با نرم افزار Excel) *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

4-آشنائي با مديريت پورتفوليوي پروژه ها (دوره هاي آموزش استاندارد مديريت پورتفوليوي پروژه هاي PMI يا دوره مديريت پروژه سازماني OPM يا ارزيابي بلوغ سازماني يا مديريت استراتژيک پروژه ها) *خودخوان امکان پذير است.


 

 

X

Right Click

No right click