کارشناس‌ امکان‌سنجي

به دنبال مکاتبات و تماس های پی در پی شما دوستان دانشجو، فارغ التحصیل،​ جویای کار، عزیزانی که علاقمند به تغییر رشته تخصصی خود در حوزه مدیریت پروژه و امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری هستید و هم چنین کارفرمایان گرامی تصمیم گرفتم بخشی از مطالب سایت را برای راهنمائی شما بزرگواران جهت یافتن موثرترین و سریعترین راه تحقق خواسته هایتان در این موارد اختصاص دهم که به صورت FAQ طراحي شده است و از طريق منوي "مشاوره تخصص" قابل دسترس مي باشد.

براي طرح سوالات خود نيز مي توانيد از طريق لينک  ارتباط با من اقدام نمائيد.


چگونه می توانم آینده شغلی خود را به عنوان کارشناس ارزیاب اقتصادی پروژه ها ارتقا دهم؟

پيشنهاد بنده سه مورد است. ابتدا افزايش سطح دانش بواسطه دوره هاي آموزشي و خودخوان، دوم مطالعه مراجع تکميلي و استمرار آن و سوم کسب تجربه در پروژه هاي مختلف. مراجعي را در بخشي به همين نام معرفي نموده ام که مي توانند راهگشا باشند. همچنين دريافت گواهي نامه هاي مرتبط نيز موثر هستند. در خصوص کسب تجربه در پروژه هاي امکان سنجي، اگر به دپارتمان اين فرآيند در سازمان دسترسي داشته باشيد يکي از مناسبترين گزينه هاست زيرا هر شرکتي به راحتي داده هاي مالي خود را در اختيار ديگران قرار نخواهد داد. گزينه ديگر استفاده از گزارشات پروژه هاي اجرا شده است که توسط سازمانهائي مانند بانکها و وزارتخانه هاي مرتبط و سايت هاي اينترنتي تجميع مي گردد.

امکان سنجي سرمايه گذاري از جنبه هاي راهبردي، بازار، فني، مالي و اقتصادي، اجتماعي و ريسک مي بايست بررسي گردد فلذا شما بايد در تمامي اين حوزه صاحب تخصص گرديد و ديدگاه مالي و اقتصادي صرف کفايت امر نخواهد نمود.

بالابردن سطح علمي: متناسب با دانش خود پيشنهادات زير را بررسي نمائيد:

1-آشنائي با تئوري امکانسنجي پروژه هاي سرمايه گذاري (دوره هاي جامعي مانند دوره هاي تربيت کارشناس امکان سنجي پيشنهاد مي شود.)

2-آشنائي با نحوه کاربرد Excel در امکان سنجي (دوره هايي مانند مدلسازي طرح تجاري در Excel)

3-آشنائي بانرم افزار COMFAR *خودخوان نيز امکان پذير است.

4-آشنائي با آناليز پيشرفته ريسک سرمايه گذاري بهمراه نرم افزار Primavera risk analysis *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

5-آشنائي با نرم افزارهاي تدوين طرح تجاري  Business plan pro يا marketing plan pro

6-آشنائي با مديريت پورتفوليوي پروژه ها (دوره هاي آموزش استاندارد مديريت پورتفوليوي پروژه هاي PMI يا دوره مديريت پروژه سازماني OPM يا ارزيابي بلوغ سازماني يا مديريت استراتژيک پروژه ها) *خودخوان پيشنهاد نمي شود.


 

X

Right Click

No right click