علاقه‌مندياتازه‌کار-پروژه

به دنبال مکاتبات و تماس های پی در پی شما دوستان دانشجو، فارغ التحصیل،​ جویای کار، عزیزانی که علاقمند به تغییر رشته تخصصی خود در حوزه مدیریت پروژه و امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری هستید و هم چنین کارفرمایان گرامی تصمیم گرفتم بخشی از مطالب سایت را برای راهنمائی شما بزرگواران جهت یافتن موثرترین و سریعترین راه تحقق خواسته هایتان در این موارد اختصاص دهم که به صورت FAQ طراحي شده است و از طريق منوي "مشاوره تخصص" قابل دسترس مي باشد.

براي طرح سوالات خود نيز مي توانيد از طريق لينک  ارتباط با من اقدام نمائيد.


چگونه دانش خود را در حوزه مدیریت پروژه به عنوان یک علاقه مند يا تازه کار توسعه دهم؟

منظور از مديريت پروژه دانشي است که تخصصهاي مورد نياز يک مدير پروژه، کار شناس برنامه ريزي و کنترل پروژه و ساير اعضاي تيم مديريتي پروژه را تشکيل مي دهد. علاوه بر اعضاي تيم مديريتي پروژه، ساير ذينفعاني که با پروژه درگير هستند براي تسهيل و بهبود روند اجرائي فرآيندهاي مديريتي مي بايست به تناسب نيازشان با اين حوزه آشنائي داشته باشند.

اگر شما يکي از افراد فوق الذکر هستيد يا دانشجو، جوياي کار و يا يک علاقه مند، و تجربه خاصي در اين حوزه نداريد متناسب با نيازتان يکي از روشهاي زير را براي تکميل دانش خود برگزينيد.

 

الف-آشنائي در حد کسب دانش تخصصي :

1-آشنائي با برنامه ريزي و کنترل پروژه (دوره هاي آموزشي کارگاهي حتما همراه با آموزش يک نرم افزار مانند P6 يا MSP)*خودخوان پيشنهاد نمي شود.

2-*اگر در حوزه کارشناسي فعاليت مي کنيد* کاربرد حرفه اي نرم افزار Excel در برنامه ريزي و کنترل پروژه ها(دوره هاي کاربرد اکسل در مديريت پروژه، اکسل پيشرفته ...)

3-آشنائي با يکي از استانداردهاي مديريت پروژه(ترجيحا PMBOK، دوره هاي مرتبط) *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

4-آشنائي با امکانسنجي پروژه هاي سرمايه گذاري(دوره هاي ارزيابي اقتصادي پروژه ها يا مدلسازي طرح تجاري با نرم افزار Excel يا آموزش نرم افزار COMFAR يا دوره هاي تربيت کارشناس امکان سنجي) *خودخوان امکان پذير است.

5-آشنائي با مديريت پورتفوليوي پروژه ها (دوره هاي آموزش استاندارد مديريت پورتفوليوي پروژه هاي PMI يا دوره مديريت پروژه سازماني OPM يا ارزيابي بلوغ سازماني يا مديريت استراتژيک پروژه ها) *خودخوان امکان پذير است.

6-آشنائي با پروژه هاي EPC(دوره هاي مرتبط) *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

 

ب-آشنائي در حد کسب دانش عمومي :

1-آشنائي با يکي از استانداردهاي مديريت پروژه(ترجيحا دوره PMBOK جامع و کامل) *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

2-آشنائي با مفاهيم و کليات مديريت پورتفوليوي پروژه ها و امکان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري (به صورت خودخوان و يا دوره هاي آموزشي مرتبط)


 

 

X

Right Click

No right click