مدير دفتر مديريت پروژه‌ها (PMO)

به دنبال مکاتبات و تماس های پی در پی شما دوستان دانشجو، فارغ التحصیل،​ جویای کار، عزیزانی که علاقمند به تغییر رشته تخصصی خود در حوزه مدیریت پروژه و امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری هستید و هم چنین کارفرمایان گرامی تصمیم گرفتم بخشی از مطالب سایت را برای راهنمائی شما بزرگواران جهت یافتن موثرترین و سریعترین راه تحقق خواسته هایتان در این موارد اختصاص دهم که به صورت FAQ طراحي شده است و از طريق منوي "مشاوره تخصص" قابل دسترس مي باشد.

براي طرح سوالات خود نيز مي توانيد از طريق لينک  ارتباط با من اقدام نمائيد.


مدیر دفترطرح برنامه ریزی، مدیر دفتر مدیریت پروژه، مدیر پرتفولیوی پروژه های یک شرکت هستم! چگونه می توانم دانش خود را تکمیل کنم؟

در خصوص بالابردن سطح علمي براي کسي که مستقيما در پروژه درگير است استحصال مطالب علمي با پايه اجرائي و عملي و ارائه شده توسط موسسات و مدريسين داراي تجربه اهميت فراواني دارد. صرف داشتن سوابق کاري طولاني يا نام و نشان پروژه هاي بزرگ و پست هاي بالا در رزومه کاري دليل موجهي براي شايستگي يک مدرس يا موسسه نيست. در حوزه آموزش، هدف انتقال تجارب برتر(good/best practice) است تجاربي که منتج به موفقيت شده اند نه تجارب تکراري روشهاي سنتي مديريت پروژه.

در خصوص پست مديريت پروژه، مسئله halo effect در جامعه تخصصي کشور ما مشهود است. Halo effect ذهنيت مديران سنتي سازمانهاست که مي پندارد اگر کسي در تخصص خود موفق باشد حتما مدير موفقي نيز خواهد بود! مثلا اگر شما کارشناس زبده اي در واحد مهندسي هستيد مطمئنا مي توانيد گزينه مناسبي براي پست مديريت اين دپارتمان و يا پروژه هاي سازماني باشيد. آسيب شناسي اين موضوع نشان مي دهد که هنوز اعتقادي راسخي به وجود دانشي تخصصي و مجزا از ساير علوم تخصصي به نام "مديريت پروژه" در ميان مديران ارشد سازمانها بوجود نيامده است اگرچه در ظاهر به شکل ديگري است!

قدرت مديريت دفتر طرح و برنامه يا امثال آن که مدلهائي از PMO هستند کاملا وابسته به نوع ساختار سازماني شرکت مطبوع است. شرکتهائي که دچار تعدد پروژه و سرمايه گذاري هستند مطمئنا به چنين دپارتماني بيشتر و بيشتر نياز دارند. اين واحد واسطه مديريت ارشد سازمان و حوزه هاي مديريتي و اجرائي سازمان در خصوص پروژه و سرمايه گذاري محسوب مي گردد.

استاندارد سازي مراحل مديريت پروژه، طرح و پرتفوليو و همچنين امکان سنجي پروژه ها در کنار ايجاد سيستمهاي مکانيزاسيون اطلاعاتي، ابزارهاي اين دپارتمان محسوب مي گردد. وظيفه اين واحد متناسب با نوع ساختار سازماني شرکت مي تواند شامل موارد زير باشد.

-راهبري يا نظارت يا تسهيل گري و پشتيباني از پروژه ها(پروژه هاي در حال ارزيابي، در حال اجرا و در حال بهره برداري)

-پي ريزي سيستم هوش کسب و کار(BI) در حوزه سرمايه گذاري و تعامل با مديريت ارشد و حوزه هاي اجرائي سازمان.

براي اين گروه از دوستان دو پيشنهاد دارم. اول بالابردن سطح علمي و دوم ايجاد سامانه PMO.

الف:بالابردن سطح علمي: متناسب با دانش خود پيشنهادات زير را بررسي نمائيد:

1-آشنائي با قابليتهاي پيشرفته نرم افزار Excel (دوره کاربرد Excelپيشرفته در مهندسي و مديريت) *خودخوان امکان پذير است.

2-آشنائي با راهنماهاي مديريت پروژه PMBOK * خودخوان پيشنهاد نمي شود.

3-آشنائي با راهنماهاي مديريت پروژه  Prince2 و ICB *خودخوان امکان پذير است.

4-آشنائي با تئوري امکانسنجي پروژه هاي سرمايه گذاري(دوره هاي ارزيابي اقتصادي پروژه ها(دوره جامع)+امکان سنجي با نرم افزارهاي Excel يا Comfar يا Business plan pro يا مدلسازي طرح تجاري با نرم افزار Excel يا آموزش نرم افزار COMFAR يا دوره هاي تربيت کارشناس امکان سنجي(دوره هاي جامع))*متناسب با دانش اوليه شما خودخوان نيز امکان پذير است.

5-آشنائي با استاندارد الحاقي ساخت Construction extention to PMBOK*خودخوان پيشنهاد نمي شود.

6-آشنائي با حوزه هاي مديريت دعاوي(Claim) *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

7-آشنائي با مديريت مناقصات *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

8-آشنائي با مديريت قراردادها *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

9-آشنائي با روشهاي مديريت مالي پروژه ها *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

10-آشنائي با استانداردهاي مديريت تغييرات در پروژه ها *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

11-آشنائي با روش هاي تامين مالي پروژه ها Finance *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

12-آشنائي با مفاهيم مديريت مالي(دوره هاي کوتاه مدت مديريت مالي براي مديران و کارشناسان غير مالي) *خودخوان امکان پذير است.

13-آشنائي با مديريت پورتفوليوي پروژه ها (دوره هاي آموزش استاندارد مديريت پورتفوليوي پروژه هاي PMI يا دوره مديريت پروژه سازماني OPM) *خودخوان امکان پذير است.

14-آشنائي با ارزيابي بلوغ مديريت پروژه سازماني OPM3 *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

15-آشنائي با ساختار نرم افزارهاي مديريت پروژه سازماني مانند EPM و EPPM  *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

16-آشنائي با مديريت ريسک پروژه ها با نرم افزار Primavera risk analysis *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

17-آشنائي با مديريت قراردادهاي پروژه ها با نرم افزار Primavera Contract Management *خودخوان پيشنهاد نمي شود(محتواي ماژولهاي مديريت اسناد DCC و مديريت تدارکات Procrement و مديريت تغييرات و مديريت هزينه ها منظور مي باشد).

18-آشنائي با نحوه راه اندازي دفتر مديريت پروژه  *خودخوان پيشنهاد نمي شود.

19-اقدام براي اخذ گواهي نامه هاي معتبر مديريت حرفه اي پروژه مانند PMP

ب:ايجاد سامانه PMO:

1-ارزيابي وضعيت موجود: در فاز نخست فرايندها، دستورالمعل ها و روش هاي اجرائي و همچنين اسناد و مدارک و ساخت سازماني کنوني سازمان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. شناسائي جايگاه واحد مذکور در فرايند مديريت پروژه سازماني نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در گام بعد، وضعيت موجود(as is) با ساختار پيشنهادي آنچنان که مورد نياز سازمان مي باشد(to be) مورد آناليز قرار گرفته و خلاء هاي فرايندي شناسائي مي گردد. اين آناليز، محدوده تغييرات مورد نياز در ساختار مديريت پروژه سازمان تا رسيدن به حالت ايدآل را ترسيم خواهد نمود.

2-تعيين ساختار سازماني مورد نياز: بر اساس نيازمندي شناخته شده سازمان در خصوص ساختار سازماني، مناسبترين تغييرات ساختار سازماني پيشنهادي جهت سازمان تبيين مي گردد. جايابي اصلي ترين المان ساختار سازماني پروژه اي(PMO) در ساختار سازماني مورد نياز و تعريف وظايف و کارکردهاي آن مدنظر مي باشد.

3-تهيه دستورالمعل هاي حوزه هاي مديريت پروژه سازماني(OPM): با توجه به ساختار سازماني مورد نياز، وظايف، عملکردها، تعاملات و تراکنش هاي اطلاعاتي آنها در حوزه هاي دانش و گروه فرايندهاي مديريت پروژه سازماني مدون و مستند مي گردد. مديريت پروژه سازماني شامل مديريت پورتفوليو، برنامه و پروژه است. دستورالعملها متناسب باجايگاه واقعي دپارتمان PMO در سازمان مذکور تبيين خواهد شد. ايجاد بستر توسعه در دستورالعمل ها نيز اهميت فراواني دارد.

4-مکانيزاسيون سامانه مديريت پروژه سازماني: در صورت نياز، با استفاده از ابزارهاي نرم افزاري، سامانه OPM در سازمان و عموما با مرکزيت واحد PMO تا سطح مناسبي مکانيزه مي گردد. ابزارهاي مختلفي مانند راهکار EPM ماکروسافت و EPPM اوراکل پريماورا وجود دارد. مي توان براي سازمانهاي کوچکتر از سطح اتوماسيون پائين تري بهره جست. اين قدم اگر بخوبي برنامه ريزي و مديريت نگردد مي تواند آسيب فراواني به نحوه پياده سازي سامانه OPM وارد نمايد.

5-آموزش کارکنان: از مهمترين بخشهاست و به روشهاي مختلفي همچون آموزش حين کار انجام مي پذيرد و حداقل شامل اعضاي PMO و البته مديران ارشد سازمان خواهد بود.

6-راه اندازي دپارتمان PMO: دپارتمان PMO به عنوان نهاد راهبري پروژه ها رسما شروع به کار نموده و فاز آزمايشي خود را با پياده سازي گام به گام دستورالعمل ها و روشهاي اجرائي در پروژه هاي منتخب به صورت مستقل آغاز خواهد نمود.

7-آموزش تيم PMO به روش "يادگيري در حين خدمت OJT": به موازات راه اندازي دپارتمان PMO، تيم هاي مديريت پروژه در پروژه هاي منتخب به روش آموزش در حين انجام کار آموزش خواهند ديد به اين ترتيب که همزمان با اجراي پروژه ها و انجام وظايف پروژه اي، پياده سازي روش هاي اجرائي توسط تيم مشاور و به مرور توسط خبرگان واحد PMO آموزش داده خواهند شد.

 

{rscomments on}

X

Right Click

No right click