آشنائی با راهکار مدیریت پروژه سازمانی EPPM

راه کارهاي برتر مديريت پروژه را به اختصار مي‌توان شامل متدولوژي‌ها و سامانه‌هاي مکانيزه رايانه‌اي دانست. متدولوژي‌ها در خصوص نحوه تنظيم ساختار سازماني با نيازمندي‌هاي فرآيند مديريت پروژه و تبيين روش‌هاي اجرائي مورد نياز راه کارهائي را ارائه مي‌نمايند و سامانه‌هاي رايانه‌اي نيز فرآيند مديريت پروژه برگرفته از متدلوژي‌هاي مذکور را مکانيزه خواهند نمود. براي رسيدن به توفيق در بهره‌برداري از قابليت‌هاي فرآيند مديريت پروژه در سازمان، هر دو مقوله فوق‌الذکر مکمل يکديگر قلمداد مي‌شوند و مي‌بايست با هماهنگي و هارموني و به صورت موازي پياده‌سازي شوند تا نتايج مورد انتظار محقق گردد.

پيشنهاد من ترکيب استاندارد سازي سامانه مديريت پروژه سازماني شما بار اساس راهکارهاي PMIو استفاده از يکي از نرم افزارهاي سازمان شمول EPMيا EPPMاست:

مجموعه پيشنهادي زير ترکيبي است از متدلوژي‌هاي مديريت پروژه ارائه شده توسط سازمان PMIامريکا و همچنين راهکار رايانه‌اي مکانيزاسيون مديريت پروژه EPPMويرايش 2010 که توسط شرکت ماکروسافت ارائه شده است. توصيه کارشناسي متناسب با نتايج حاصل از تجارب موفق بين‌المللي در اين عرصه لزوم پياده سازي تمامي موارد مي‌باشد.

ماژول هاي پيشنهادي:

1.        مستند سازي و استقرار سامانه مديريت پروژه سازماني (OPM)

2.        نصب و راه اندازي مجموعه نرم افزارهاي EPPM

 

1- مستندسازي و استقرار سامانه مديريت پروژه سازماني(OPM)

 

راهاندازي سامانه مديريت پروژهها و طرح‌ها : ‌‌در این ماژول اجرائی، ايجاد بستر اجراي فرآيندهاي آغازين، برنامهريزي، اجرا، پايش و اختتام در حوزههاي مديريت زمان، هزينه، محدوده، کيفيت، منابع انساني، ارتباطات، ريسک و تدارکات و خريد در تمامي پروژهها (Project) و طرح‌هاي (Program) شرکت بر اساس استاندارد PMBOKو همچنین تهيه روشهاي اجرائي تهيه برنامهها، گزارشات مديريتي و ساير مستندات پروژهاي مد نظر قرار دارد.

 

راهاندازي سامانه مديريت پرتفوليوي پروژهها : ‌‌‌‌در این ماژول اجرائی، ايجاد بستري براي مديريت متمرکز پروژههاي متعدد در سطح مديريت ارشد سازمان بر اساس استاندارد مديريت پرتفوليوي PMIو همچنین تهيه روشهاي اجرائي تهيه برنامهها، گزارشات و ساير مستندات تصميم ساز در سطح مديريت ارشد سازماني مطلوب می باشد.

 

راهاندازي سامانه مطالعات مالي و اقتصادي پروژهها : در این ماژول اجرائی، ايجاد بستري براي بررسي جذابيت و سودآوري طرحها و پروژههاي در دستورکار (غيرمصوب) و در حال اجرا (مصوب)، ايجاد بستري براي آناليز مستمر بازار و هزينهها و همچنین تهيه روشهاي اجرائي تهيه برنامهها، گزارشات مديريتي و ساير مستندات امکانسنجي مورد هدف گذاری قرار خواهد گرفت.

 

راهاندازي دفتر مديريت پروژه (PMO) يا طرح و برنامه: سازمانها امروزه چه خدماتي و چه صنعتي، چه پروژه محور و چه غير پروژه محور در پي يافتن راه کارهايي به منظور ايجاد فرآيندهاي منظم و رسمي مديريت پروژه و مديريت پرتفوليوي پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري بر اساس اهداف استراتژيک خود قدم بر مي دارند.

دفتر مديريت پروژه در حقيقت در نقش واسطه اي مابين مديريت ارشد به عنوان خاستگاه استراتژي هاي سازمان و حوزه هاي اجرائي پروژه ها و طرح ها عمل مي کند و سعي بر اين دارد تا با پردازش اطلاعات، پروژه ها را در مسير تحقق برنامه هاي راهبردي سازمان به جريان انداخته و آنها را به صورت مستمر پايش نمايد. سه جريان اصلي در اين سامانه مستقر مي باشد که شامل مديريت پروژه(Project)، مديريت طرح(Program)، و مديريت پرتفوليوي پروژه‌ها(Portfolio) خواهد بود(PPP) . اهم کارکردهاي يک دفتر مديريت پروژه را مي توان به شکل زير خلاصه نمود:

تبيين متدلوژي راهبردي مديريت پروژه هاي سازمان

ايجاد و پياده سازي فرآيندها و دستورالعملهاي منظم و يکپارچه مديريت سه حوزه مذکور

ارزيابي و امکان سنجي طرحهاي سرمايه گذاري

تشکيل و آموزش تيم هاي اجرائي

مديريت پروژه ها و طرح هاي سازمان

مديريت سبد پروژه هاي سازماني

تهيه گزارشات تصميم ساز جهت مديريت ارشد سازمان در خصوص پروژه ها

پايش نحوه تحقق اهداف استراتژيک اجراي پروژه هاي سازمان

مديريت بخشي از سرمايه گذاري هاي سازماني

 

2- نصب و راه اندازي مجموعه نرم افزارهاي EPPM

سازمان هايي که با تعدد پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای تعامل مي کنند با انبوهی از داده ها و جریانات اطلاعاتی متفاوت در حوزه کسب و کارهاي جدید خود مواجه می شوند که می بایست همگی بر اساس و در راستای اهداف استراتژیک سازمانی در جریان باشند. اهمیت مدیریت این مجموعه عظیم اجرائی بر کسی پوشیده نیست اما حجم بالای تراکنش های اطلاعاتی در این حوزه معمولا باعث سردرگمی و گمراهی مدیریت ارشد سازمان ها می گردد و نتیجتا احتمال اینکه طرحهائی نامطابق با اهداف و برنامه های راهبردی تعریف و اجرا گردد و یا پروژه های جاری از مسیر تکمیل اهداف صحیح خود خارج گردند افزایش می یابد. مدیریت پرتفولیوی پروژه ها به همراه راهکار نرم افزاری مناسبی مانند نرم افزار های Primavera P6 Analyticsو Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Managementو همچنین تشکیل دفتر مدیریت پروژه(PMO) در سازمان سامانه ای تخصصی با ابزارهای هوشمند BusinessIntelligenceایجاد می نماید که مدیریت ارشد را بموقع و به شکلی نظامند و صحیح در جریان اصلی ترین شاخص های تصمیم گیری(KPIs) در این حوزه کسب و کار قرار داده و نتیجتا موجب راهبری هوشمند پروژه های سازمان خواهد شد.

P6 Enterprise Project Portfolio Managementنرم افزاري است که هم مديريت پروژه ها و هم مديريت پرتفوليوي پروژه ها را در سازمان مکانيزه مي کند. اين نرم افزار هم به صورت پايه ويندوزي و هم يايه وب قابل راه اندازي است.

P6 EPPMابزارها و قابليتهاي فراوان جديدي را نسبت به P6 PPMبه سازمان ها ارائه مي کند. به عنوان مثال، گراف ها و چارت ها و جداول و نماهاي پاشنه اي بسيار متنوع در کنار داشبورد هاي اطلاعاتي. تمرکز بسيار زيادي بر روي پرتفوليوي پروژه انجام شده است که مديريت و راهبري گروهي پروژه را در سازمان مسير مي نمايد. ابزارهاي جديد مديريت ريسک و ابزارهاي گزارش گيري نيز ارتقا يافته اند. اينها همه اغلب بر روي ساختار تحت وب نرم افزار در دسترس خواهد بود!

براي برنامه ريزي پروژه ها(مخصوصا پروژه هاي بزرگ و متوسط) مانند زمانبندي، مدل تحت ويندوز و براي مديريت پرتفوليوي پروژه ها و استفاده از داشبوردهاي اطلاعاتي مدل تحت وب آن توصيه مي شود.

براي اين نرم افزار حتي برنامه هاي تحت iphoneنيز موجود است.

 

P6 PPM

ويژگي ها

عامل راه اندازي

ويندوز و مرورگر وب

پايگاه داده

MS SQLو Oracle

آخرين ويرايش

8.3

برنامه administration

برنامه تحت وب

 

 

براي آشنائي بيشتر با اين راهکار فيلم معرفي زير را تماشا کنيد:

 

فيلم: معرفي EPPM

 

X

Right Click

No right click