گواهي‌نامه‌هاي PMI

در اين بخش به معرفي گواهي نامه هاي موسسه PMI در حوزه مديريت پروژه مي پردازم. شش

گواهي نامه

معتبر در حوزه هاي مختلف مديريت حرفه اي پروژه تعريف گرديده است که به فراخور نياز شما پيشنهاد مي گردد:

1- CAPM نام گواهي نامه اي است که تحصيل آن به افراد مبتدي و تازه کار در حوزه مديريت پروژه پيشنهاد شده است. جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير رچوع نمائيد:

Certified Associate in Project Management : CAPM

2- PMP نام گواهي نامه اي است که تحصيل آن به افرادي که در حوزه مديريت پروژه تجربه مناسبي دارند پيشنهاد شده است. اگر شما سايفه اي در راهبري پروژه ها داشته و به دمبال کسب دانش هاي تکميلي و مدرک معتبر بين المللي ميباشيد PMP گزينه مناسبي است. جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير رچوع نمائيد:

 

Project Management Professional : PMP

3- PgMP برای آن دسته از حرفه ای های مدیریت پروژه پيشنهاد می گردد که نیاز به کسب دانش فزاینده و موفق در حوزه مدیریت برنامه دارند. برنامه مجموعه ای از پروژه هائی است که دارای ارتباط ماهوی بوده و مدیریت یکجای آنها مزایای بیشتری را به بار می آورد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير رچوع نمائيد:

 

Program Management Professional : PgMP

 

4- RMP نام گواهي نامه اي است که تخصص ویژه شما را  در حوزه مديريت ریسک پروژه ها اثبات می نم

اید. مدیریت ریسک یکی از حوزه های دانش مدیریت پروژه محسوب می گردد که دارای فراوانی قابل توجهی در تکنیک هاست و می تواند در صورت اجرای بنیادین و حرفه ای آن، تاثیر وافری در تحقق اهداف پروژه داشته باشد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير رچوع نمائيد:

 

PMI Risk Management Professional : RMP

5- SP نام گواهي نامه اي است که تخصص ویژه شما را  در حوزه مديريت زمان در پروژه ها اثبات می نماید. مدیریت زمان یکی از حوزه های اصلی دانش مدیریت پروژه محسوب می گردد که دارای فراوانی قابل توجهی در تکنیک هاست و از نگاه حرفه ای یکی از اهداف اصلی پروژه. جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير رچوع نمائيد:

 

PMI Scheduling Professional : SP

 

X

Right Click

No right click