نرم افزار Primavera Contract Managemet v.14 - Expedition

 

درباره نرم افزار :

پروژه شامل بانک هاي اطلاعاتي گوناگوني است که مديريت جامع آنها ميتواند کارائي فرآيند مديريت پروژه را  در راستاي مديريت پروژه سازماني(OPM) به نحو چشم گيري ارتقاء بخشد. مديريت جريان اطلاعاتي قراردادها، پرداختي ها، هزينه ها، اسناد و مدارک و امثال آن و پايش موثر آنها از دغدغه هاي اصلي مديران پروژه بوده است.

نرم افزار Contract Management  که پيش از الحاق شرکت Primavera  به Oracle  با نام Expedition  شهرت داشت، بانک اطلاعاتي وسيعي است از تمامي اموري که به قراردادهاي کارفرمائي و پيمانکاري در يک پروژه ختم مي گردد. يعني از مديريت اطلاعات مناقصات، دريافت و پرداخت ها و تامين اعتبارات تا کنترل نحوه انتشار مدارک و مستندات(نقشه ها و مرسوله هاي) پروژه. در حقيقت در يک کلام "مديريت پروژه".

اين نرم افزار مکمل واقعي نرم افزارهاي برنامه ريزي و کنترل پروژه مانند P6 و MSP است و مشابه آن در قالب بانک هاي اطلاعاتي سفارشي در سازمانها با القاب و نام هاي مختلف اما کارائي هاي نه چندان مناسب وجود دارد.

پيشنهاد پياده سازي اين نرم افزار را به تمامي سازمان هاي کارفرما و پيمانکار حوزه مديريت پروژه به عنوان منبعي غني از ساختارهاي اطلاعاتي پروژه و به طور اخص در شاخه هاي

 • مديريت يکپارچگي(Integration)

 • محدوده(Scope)

 • هزينه (Cost)

 • زمان (Time)

 • ارتباطات (Communication)

 • تدارکات (Procurement)

پروژه ضروري مي دانيم.

 

قابليت هاي  Oracles Primavera CM v.14 :

به طور کلي از قابليت هاي اين نرم افزار مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

 

1-Interface بسيار کاربر پسند

 

 

2-امينت اطلاعاتي بالا با بهره گيري از پايگاه هاي اطلاعاتي Oracle

 

3-ذخيره سازي و مديريت کليه اطلاعات پروژه

 

4-مديريت تمامي پروژه هاي سازمان به صورت پرتفوليوي پروژه ها

 

5-تطابق با Internet  و قابليت ارتباطات دور(مانند دفتر مرکزي و سايت)

 

6-خصوصيت Enterprise7-مديريت يکپارچه اسناد پروژه

 

8-ارتباط منسجم با نرم افزارهاي  Enterprise مديريت پروژه مانند (P6)

 

9-ارتباط با MS Office

 

10-Dashboard هاي قدرتمند Business Intelligence  در حوزه مديريت پروژه ها

 

11-مديريت امور قراردادهاي کارفرمائي و پيمانکاري پروژه به صورت يکپارچه

 

12-مکاتبات اداري

 

13-سيستم مديريت مدارک پروژها(DCC : Document Control Center)

 

14مديريت مرسوله ها : Submittals

 

15-مديريت گردش اطلاعات : Work Flow

 

16-مديريت مکاتبات و اسناد جلسات پروژه

 

17-مديريت موضوعات پروژه (Issue Management)

 

18-سيستم مدون رفع ابهامات قراردادي(Request For Information)

 

19-مديريت اطلاعات چرخه عمر قراردادها(از مناقصات تا اختتام)

 

20-برنامه ريزي بودجه اي پروژه ها

 

21-مديريت مناقصات پروژه ها

 

22-مديريت تدارکات و خريد مواد و تجهيزات پروژه (Procurement)

 

23-مديريت تغييرات در قراردادها(Change Management)

 

24-مديريت موجودي، ارسال و دريافت مواد و تجهيزات در سايت پروژه

 

25-مديريت رفع ايرادات پانچ ليست هاي اختتام قراردادهاي پروژه

 

26-سيستم گزارش دهي دوره اي(روزانه، هفتگي ...) پيشرفت و کارکرد پروژه

 

27-ثبت ويرايش ها بر روي تمامي مدارک پروژه : Version

 

مراحل پياده سازي :

1-ارزيابي وضعيت موجود سازمان پروژه

2-تدوين معماري سامانه

3-آموزش کارشناسان : تئوري مديريت قرارداد و کاربرد نرم افزار CM14

4-تدوين دستورالعمل هاي اجرائي مربوطه

5-نصب و بهره برداري از نرم افزار

 

ماژول هاي اجرائي بهره برداري جهت بهره برداري از نرم افزار Contract Management :

 

1-ماژول ارتباطات

 • تعريف کاربران و معماري دسترسي (Administration)

 • ايجاد بانک اطلاعاتي شرکت ها و واحدها(مهندسي، اجرائي، مديريت، مالي ...)

 • تعريف سبدهاي پروژه اي پروژها

 • ايجاد سيستم تبادل اطلاعاتي

 • Request For Information

 • Notices

 • مستندسازي مکاتبات

 • سيستم ثبت و پيگيري صورتجلسات

 • Issue Management

 • ايجاد ميز اختصاصي کاربران(پيگيري ها، هشدارها، اتوماسيون اداري...)

 • سيستم ثبت و پيگيري گزارشات دوره اي

 • ثبت و پيگيري پانچ ليست ها

 • ثبت و پيگيري مکالمات تلفني

 • ياداشتهاي کاربري

 • اتصال زمانبندي P6 به CM14 (در صورت وجود)

 • مديريت بيمه نامه ها

 • تدوين گزارشات مرتبط

 

2-ماژول مديريت اسناد : DCC

 • ثبت مدارک و نقشه هاي مهندسي پروژه ها

 • تعريف دستورالعمل کنترل فاز Engineering

 • سيستم تبادل مرسوله ها(Submittals)

 • تدوين گزارشات مرتبط

 

3-ماژول مديريت امور قراردادي

 • تعريف مراکز هزينه اي پروژه ها(بودجه بندي)

 • ايجاد بانک اطلاعاتي تمامي قراردادها و سفارش خريدهاي پروژه ها

 • سيستم دريافت و پرداخت هاي قرارداردي(صورت وضعيت ...)

 • مديريت مناقصات (Bidding Management)

 • مديريت تدارکات و خريد مواد و تجهيزات (Procurement Management)

 • مديريت تغييرات قرارداد (Change Management)

 • تعديلات قراردادي (Trends)

 • مديريت موجودي مواد و تجهيزات در سايت

 • مديريت هزينه ها و درآمدهاي قرارداد

 • تدوين گزارشات مرتبط

در آینده مطالب بیشتری را در این خصوص ارائه می کنم.

{rscomments on}

 

X

Right Click

No right click