معرفي نرم افزار PRIMAVERA P6 - P7

از معروفترین نرم افزارهای مدیریت پروژه، نرم افزار PRIMAVERA  است كه توسط Oracleدر سطح سازمانی(Enterprise) ارائه گردیده است. از کارکردهای این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • امینت اطلاعاتی بالا با بهره گیری از پایگاه های اطلاعاتی Oracle
 • ذخیره سازی اطلاعات تمامی پروژه های سازمان
 • مدیریت تمامی پروژه های سازمان به صورت پرتفولیوی پروژه ها
 • خصوصیت Enterprise(شبکه ای به وسعت کل سازمان مادر مانند کارفرما و سازمان های تابعه مانند پیمانکاران)
 • خصوصیت تطابق با Internetو قابلیت ارتباطات دوره(مانند دفتر مرکزی و سایت)
 • Interfaceبسیار کاربر پسند
 • تهیه برنامه های زمانبندی و بودجه بندی پروژها
 • پایش مستمر برنامه های اجرائی پروژه ها
 • تهیه انواع گزارشات دوره ای و مستثنا در حوزه برنامه ریزی و کنترل زمان و هزینه
 • تدوین بانک منابع سازمان و مدیریت جامع منابع پروژه ها(Resource Management)
 • مدیریت وظایف سازمانی پروژه(Job Sharing)
 • مدیریت مخاطرات و آستانه های محدودیت های پروژه
 • مدیریت پروژه با تیم های مدیریتی و اجرائی مجزا
 • قابلیت ارتباط منسجم با نرم افزارهای مکمل مانند نرم افزار مدیریت قراردادهای پروژه(Contract Management)
 • ابزارهای بسیار فراوان و تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه نسبت به نرم افزارهای رقیب

 

نرم افزار P6 Professional Project Management يا P6 PPMبر پايه ويندوز که اکثر شما با آن آشنا هستيد. P6 PPMاين نرم افزار براي زمانبندي و بودجه بندي و مديريت منابع پروژه ها کاربري دارد.

بخش clientنرم افزار بر روي يک رايانه با سيستم عامل ويندوز نصب شده و به يک پايگاه داده مانند Microsoft SQLيا Oracleمتصل مي گردد. اين که نرم افزار P6 PPMمي تواند تا 100هزار فعاليت را بپذيرد نقطه قوت محصول در بازار نرم افزارهاي مديريت پروژه محسوب مي گردد.

P6 PPMدر صنايع مختلفي مانند نفت و گاز، نيروگاه، توليد و امثال آنها در سراسر دنيا استفاده فراگيري دارد. در ويرايش 8 اين نرم افزار، تلاش زيادي در خصوص بهبود ظاهر و کاربري آسانتر Clientنسبت به نسخه هاي پيشين انجام پذيرفته است.

اين نرم افزار هم بصورت standaloneو هم بصورت جامع(Enterprise) در سازمانها بکار گرفته مي شود. براي پيمانکاران کوچک عموما مدل standaloneو براي عواملي با پروژه هاي متوسط و بزرگ سر و کار دارند مدل  Enterpriseپيشنهاد مي شود.

Methodology Managementماژولي بود که در نسخه قبل از ويرايش 8 به عنوان بانک ايجاد و نگاه داري الگوهاي برنامه ريزي پروژه بکار گرفته مي شد. اين قابليت اکنون صرفا در P6 EPPMبا عنوان Project templateوجود دارد.

 

P6 PPM

ويژگي ها

عامل راه اندازي

فقط ويندوز

پايگاه داده

MS SQLو Oracle

آخرين ويرايش

8.3

برنامه administration

برنامه تحت ويندوز

 
 
X

Right Click

No right click