نرم‌افزارهاي مديريت پروژه

با مراجعه به منوي مديريت پروژه و زير منوي نرم افزارهاي مديريت پروژه، با راهنماها و استانداردهاي اين موسسه آشنا شويد. اين نرم افزارها اغلب از شركت اوراكل و خانواده پريماورا و شركت مايكروسافت برگزيده شده اند.

 

X

Right Click

No right click