خدمات مشاوره اي

امكان سنجي طرح هاي سرمايه گذاري:

در حوزه امكان سنجي، ابزارهاي متنوعي وجود دارد كه در هر مرحله از چرخه عمر كسب و كار قابل استفاده است. قبل از راه اندازي يك كسب و كار،‌ابزارهاي امكانسنجي،‌ آينده كسب و كار را شبيه سازي و امكان موفقيت آنرا برآورد مي كند. همچنين در حر مرحله از سرمايه گذاري،‌مي توان با ابزارهاي امكانسنجي، درستي ادامه راه سرمايه گذاري را برآورد نمود(همانند ارزيابي ادامه ساخت يك مجتمع مسكوني-تجاري در شرايط تغيير بازار مسكن). در دوره بهره برداري نيز ابزارهاي امكانسنجي براي ارزيابي درستي ادامه راه بهره برداري،‌توليد و فروش كاربرد دارند(به عنوان مثال بررسي درستي ادامه كار كارخانه توليد كننده فرآورده هاي فولادي كه چندين سال قدمت كاري دارد. نهايتا بعد از اتمام عمر يك كسب و كار، از ابزارهاي مذكور مي توان براي اقتصادي بودن بهسازي و نوسازي آن با تكنولوژي هاي نو استفاده كرد.

در مرحله ديگري،‌مي توان از ابزارهاي امكانسنجي براي برآورد ارزش يك ايده سرمايه گذاري، يك پروژه سرمايه گذاري نيمه كاره، يك برند(سرقفلي) و يا يك شركت در حال كار بهره گرفت(Valuation) و يا در فعاليتهايي مانند شركت در مناقصات و مزايده ها براي برآورد قيمت از اين ابزارها سود برد. همچنين ابزارهاي امكانسجي را مي توان براي تعيين نحوه تعاملات مالي بين شركاي يك سرمايه گذاري استفاده كرد.

موضوعات فوق الذكر بخشي از كاربرد ابزار امكانسنجي در مقوله سرمايه گذاري است. سرفصل هاي پيشنهادي زير براي همكاري هاي مشاوره اي ارايه مي گردد:

# ارايه مشاوره و تدوين گزارش مطالعات فني، بازار، مالي-اقتصادي، اجتماعي و تحليل ريسكهاي سرمايه گذاري

# بازبيني طرح هاي تجاری و Business Plan طرح هاي نيمه كاره

# تدوین گزارش طرح توجیهی سرمایه گذاری جهت اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی

# اعتبار سنجي گزارشات امكان سنجي تهيه شده توسط دستگاه هاي مشاور و پيمانكار

# تحليل اقتصادي "ريسك و بازار" ايده هاي كارآفريني و Startup

# ارايه مشاوره در خصوص مديريت پول و سرمايه با هدف افزايش حداكثري سود و ثروت

# ارايه مشاوره در خصوص تحليل سناريوهاي شراكت (JV)

# تحليل و متوازن سازي سبد(پورتفو) سرمايه گذاري هاي سازمان

# استقرار و راه اندازي فرآيند مديريت جامع سرمايه گذاري در سازمان ها

# ارايه مشاوره در خصوص ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود مانند دانش فني در سرمايه گذاري شراكتي

 

مديريت پروژه

در حوزه مديريت پروژه، دغدغه هاي گوناگوني براي بهبود وجود دارد. يكي از سرفصل هاي كاري، استقرار يك نظام جامع در خصوص مديريت كارآمد پروژه ها در سازمان است از تدوين دستورالعمل هاي مربوطه تا آموزش و راه اندازي كه البته با شرايط و فرهنگ سازمان مربوطه نيز تطابق داشته باشد. همچنين راه اندازي و مكانيزاسيون ماژول هاي خاصي از مديريت پروژه نيز بخش ديگري همكاري هاي مشاوره ايست بعنوان مثال راه اندازي سيستم كنترل هزينه پروژه تحت نرم افزارهاي مختلف مانند اكسلف اكسس و يا پريماورا كانتركت. استقرار و راه اندازي دفتر مديريت پروژه(PMO) نيز از مجموعه خدمات ارزشمند در اين حوزه محسوب مي گردد.

راه اندازي و استقرار نظام هاي مديريت طرح و سبد(پرتفوليو) پروژه ها نيز از موضوعاتي ايست كه سازمان را در مسير اتصال نظام مديريت استراتژيك به حوزه پروژه ها قرار داده و مقدمه اي براي مديريت پروژه سازماني(OPM)خواهد بود. همچنين ارزيابي بلوغ مديريت پروژه سازماني نيز از ديگر خدماتي ايست كه مي تواند سطح كارايي و اثربخشي نظامهاي مديريتي پروژه ها را اندازه گيري نموده و براي بهبود راه كار ارايه نمايد.

موضوعات فوق الذكر بخشي از كاربرد ابزار مديريت پروژه است و سرفصل هاي پيشنهادي زير براي همكاري هاي مشاوره اي ارايه مي گردد:

# استقرار و راه اندازي فرآيند مديريت پروژه ها، طرح ها و پرتفوليوي پروژه ها بر اساس استانداردهاي روز

# آناليز Gap و ارايه راهكارهاي بهبود فرآيندهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي سازمان

# توسعه فرآيند مديريت پروژه سازماني(OPM) و يكپارچه سازي فرآيندهاي "مديريت پروژه"، "مديريت مالي-سرمايه گذاري" و "مديريت استراتژي" سازمان

 

راه اندازي كسب و كار

وراي مقوله مطالعات امكان سنجي، و مديريت پروژه كه به ترتيب، اقتصادي بودن سرمايه گذاري را پايش مي نمايد و همچنين نحوه اجراي درست فاز سرمايه گذاري را مديريت مي كند موضوعات مشاوره اي مختلف ديگري نيز وجود دارد كه سرمايه گذاري را در دوره بهره برداري نيز به نحوه بهينه راهبري كند. موضوعاتي از قبيل تدوين روش هاي اجرايي مديريت توليد و بهره برداري(مانند فرآيندهاي توليدي، مالي و حسابداري، منابع انساني، برنامه ريزي، خريد و غيره) و جاري سازي آنها. همچنين تقويت و بهينه سازي فرآيندهاي كاري موجود همانند فرآيند بازاريابي محصولات و خدمات سازمان و فرآيند مديريت استراتژي هاي سازمان نيز از قسم خدمات مذكور محسوب مي شود.

موضوعات فوق الذكر به صورت سرفصل هاي پيشنهادي زير براي همكاري هاي مشاوره اي ارايه مي گردد:

# تحليل سودآوري كسب و كارهاي نو

# تدوين نقشه راه براي راه اندازي يك كسب و كار جديد از استقرار سرمايه تا فاز بهره برداري

# تدوين دستورالعمل فرآيندهاي كاري كسب و كار

# تبيين برنامه استراتژيك سازماني از اهداف تا برنامه هاي عملياتي

# مديريت بازار از بازارسنجي و تحليل رقبا تا حفظ و ارتقاي روابط با مشتريان

# برنامه ريزي ويژه جهت توسعه ارزش برند

X

Right Click

No right click